Op 21 januari heeft het kabinet een uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket gepresenteerd. In dit bericht vind je een beknopt overzicht van de meest relevante wijzingen.
 

NOW in 2021
De NOW vergoeding is verhoogd van 80% naar 85%. Vanaf 15 februari kan de NOW 3.2, betreffende de maanden januari tot en met maart 2021, worden aangevraagd. Voor de NOW regelingen in 2021, de NOW 3.2 en NOW 3.3, zal ook gerekend worden met de omzet in 2019 als referentie voor het vaststellen van het omzetverlies.
De parameters in de NOW, zoals het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen, zijn als volgt voor NOW 3.2 en NOW 3.3 ;

TVL in 2021
De TVL regelingen in 2021, TVL 2.2 en TVL 2.3, zijn verhoogd. De vergoedingspercentages van de vaste lasten stijgt naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies).
Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt verhoogd van €90.000 naar € 330.000, per het eerste kwartaal van 2021. Ook in 2021 zal voor de TVL gewerkt worden met 2019 als referentie voor het vaststellen van het omzetverlies van ondernemers.
Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf februari 2021.

Belastingen
Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van Belastingen tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.
Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 juli 2021 hoeven te worden hervat.

Het kabinet verschuift de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde Belastingdienst schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De schuld moet vanaf 1 oktober binnen 36 maanden worden terugbetaald.

Ondersteuning Starters
Voor startende ondernemers heeft het kabinet leningen beschikbaar gesteld via Qredits, dit krediet is vanaf het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Startende ondernemers worden gedefinieerd als; gestart in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Deze groep starters kan middels de Coronaoverbruggingskredieten lenen tegen leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot max. 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000.

Er wordt gewerkt  een aparte aanvullende regeling voor starters, de werking hiervan zal veel op de huidige TVL regeling gaan lijken. Het kabinet hoopt de regeling in april of mei 2021 te kunnen openen. Van de regeling voor starters is het volgende bekend;
– regeling geldt voor ondernemers gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020
– de referentieperiode wordt het 3e kwartaal 2020
– regeling geldt voor het 1e  en 2e kwartaal 2021

TOZO 3
Tozo 3 kende sinds december 2020 de mogelijkheid tot het aanvragen van de uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht binnen de aanvraagmaand. Vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo 3-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4 uitkeringen.

Belangrijke data 1e kwartaal 2021
NOW 1: Indienen vaststelling 23 maart voor bedrijven met derdenverklaring of zonder derdenverklaring. Bedrijven met accountantsverklaring hebben tot 29 juni de tijd.
NOW 3.2: Aanvragen vanaf 15 februari tot en met 14 maart.
TVL 1: Vaststelling voor 1 april
TVL 2.1: Aanvraagperiode sluit 29 januari
TVL 2.2: Aanvraagperiode in februari
TOZO 3: Geopend met terugwerkende kracht van een maand per februari

Menu