In het Noodpakket 2.0 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) opgenomen. Wij willen je attenderen op de TOFA, omdat werknemers die werkzaam zijn in je in bedrijf hier mogelijk voor in aanmerking komen.

De TOFA is bedoeld voor uitzend-, oproep- en invalkrachten, die ten gevolge van de corona maatregelen een terugval hebben in het inkomen. Werknemers hebben 3 weken de tijd om de aanvraag in te dienen: van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020. De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en bedraagt per kalendermaand € 550 bruto.

De voorwaarden voor de werknemer om in aanmerking te komen voor de TOFA zijn als volgt;

 • Werknemer was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Sv-loon van de werknemer over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Sv-loon van de werknemer over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Sv-loon van de werknemer over april 2020 was maximaal € 550.
 • Sv-loon van de werknemer over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
 • Werknemer kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft werknemer de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Om de TOFA aan te vragen is de volgende informatie benodigd;

 • Het UWV stelt op aanvraag vast of recht op de tegemoetkoming bestaat.
 • Een aanvraag wordt door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld formulier ingediend vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020, voor de aanvraag is een DigiD inlog vereist.

In de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens van de aanvrager vermeld:

 • A. Het burgerservicenummer;
 • B. De geboortedatum;
 • C. Het telefoonnummer; en
 • D. Get bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald, met dien verstande dat indien sprake is van een buitenlands bankrekeningnummer tevens de volgende gegevens worden vermeld: het BIC-nummer, de bankcode, de naam en de vestigingsplaats van de bank.

Hoewel deze tegemoetkoming niet voor de werkgevers is, kan het gunstig zijn voor je werknemers. Het is daarom raadzaam je flexibele arbeidskrachten te attenderen op de TOFA.

Klik hier voor meer informatie over de TOFA en om deze direct aan te vragen.

Bij eventuele vragen staan wij je graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Team ROI financials

Menu