Het kabinet heeft besloten om de NOW regeling met 4 maanden te verlengen per 1 juni 2020. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september. Ondernemers die gedurende deze 4 maanden minimaal 20% omzetdaling verwachten komen wederom in aanmerking voor de NOW regeling. Het UWV streeft naar openstelling voor de aanvragen per 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Onderstaand vind je een verdere uitwerking van de inhoud van de NOW 2.0, de aanvraag hiervan en wat je alvast kan voorbereiden voor de aanvraag.

Viermaandsperiode
De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode, welke start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wanneer er voor de tweede keer NOW wordt aangevraagd moet de gekozen viermaandsperiode, voor het bepalen van de omzetdaling, aansluiten op de driemaandsperiode van NOW 1.0. Zie hieronder een voorbeeld;

NOW 1.0 aanvraag; gekozen driemaandsperiode is maart, april en mei.
NOW 2.0 aanvraag; verplichte viermaandsperiode is juni, juli, augustus en september.

Omzetdalingspercentage
De omzetdaling wordt onder de NOW 2.0 berekend over een viermaandsperiode. Waarbij de referentie viermaandsperiode 2019 wordt bepaald door de jaar omzet van 2019 te delen door 3.

De gekozen viermaandsperiode in 2020 voor de NOW 2.0 moet aansluitend zijn op de driemaandsperiode van de NOW 1.0 aanvraag, zie onderstaand de viermaandperiodes;

 • juni, juli, augustus, september
 • juli, augustus, september, oktober
 • augustus, september, oktober, november

Vervolgens wordt het omzetdalingspercentage op basis van de viermaandsperiode 2020 ten opzichte van 2019 berekend. Om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 moet er minimaal een omzetdaling van 20% of meer worden verwacht.

Indien gewenst zal ROI financials de berekening van het omzetdalingspercentage verzorgen ter ondersteuning van de aanvraag. Om de berekening te kunnen maken is het volgende nodig;

 • Viermaandsperiode 2020
 • Omzetprognose viermaandsperiode 2020

Deze informatie kan je toesturen naar simon@roifinancials.nl, onder vermelding van NOW 2.0.

Referentiemaand loonsom
Voor de hoogte van de NOW 2.0 subsidie en bijbehorend voorschot wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon maart 2020, wanneer deze niet voorhanden is wordt uitgegaan van sociale verzekeringsloon november 2019. Het UWV heeft voor maart 2020 gekozen omdat dit de meest recente maand is waarover er volledige loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie. Als de loonsom van maart 2020 niet in de polisadministratie staat, wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019.

De aanvraag
Het UWV streeft ernaar om het digitale loket van de NOW op maandag 6 juli aanstaande te openen en er kan tot en met maandag 31 augustus 2020 aangevraagd worden. De aanvraag zal net als bij de eerdere NOW aanvraag via de website van het UWV gaan. Onderstaande gegevens zijn nodig om een aanvraag te kunnen indienen;

 • De bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
 • Het loonheffingennummer; voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 4 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat je een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling; Dit is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding); Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Ontvangst tegemoetkoming
Je ontvang wederom een voorschot van 80% op de uiteindelijke definitieve NOW 2.0 subsidie. Bij de NOW 2.0 is het voorschot gebaseerd op de loonsom socialeverzekeringsloon volgens de loonaangifte van maart 2020 of november 2019. Wederom neemt het UWV deze automatisch over bij de aanvraag.

Het UWV betaalt de tegemoetkoming in 2 keer. Zij streven ernaar om 2 tot 4 weken nadat de  aanvraag is goedgekeurd de eerste betaling te doen. De aanvraag moet hiervoor wel volledig zijn. Als er meer informatie nodig is, kan het langer duren. Bij de eerste betaling van het UWV ontvangt je de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden. Het UWV streeft de tweede betaling voor de andere 2 maanden ongeveer 2 maanden na de eerste betaling te doen.

Zoals je van ons gewend bent zullen wij ondersteunen bij het voorbereiden van de aanvraag. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan staan we je graag te woord.

Menu