NOW 3.0
Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Hieronder valt ook de NOW regeling, de regeling wordt verlengt per 1 oktober 2020. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten van drie tijdsvakken;
1. oktober – december 2020
2. januari – maart 2021
3. april – juni 2021

Per tijdvak neemt de procentuele vergoeding van de NOW 3.0 met 10% af;
1. oktober – december 2020 80% vergoeding
2. januari – maart 2021 70% vergoeding
3. april – juni 2021 60% vergoeding

De maand juni 2020 geldt als referentiemaand voor de loonsom.

Omzetdaling
Ondernemers welke gedurende tijdvak 1 minimaal 20% omzetdaling verwachten komen wederom in aanmerking voor de NOW regeling. Vanaf tijdvak 2 en 3 geldt dat er minimaal 30% omzetdaling verwacht moet worden om in aanmerking te blijven komen voor de NOW 3.0.
De wijze van het berekenen van omzetdaling is gelijk aan de NOW-1 en 2. De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.

Loonsomdaling

Binnen de NOW 3.0 is er ruimte om de loonsom te laten dalen, zonder dat dit resulteert in een verlaging van de subsidie, zoals gebruikelijk bij de NOW 1 en NOW 2.
Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. De korting die in de NOW wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

De aanvraag
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of de NOW 2.0 kan de werkgever wel gebruik maken van de NOW 3.0.

Menu