De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2 kan in eind november worden aangevraagd. Ondernemers die voor de TOGS (€4.000 regeling) of de TVL 1 in aanmerking kwamen, kunnen ook wederom gebruikmaken van de TVL 2.

De voorwaarden
Wederom is bij de  TVL 2 de SBI code van je bedrijf bepalend of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Daarnaast is de SBI code ook bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. Klik hier om naar het overzicht te gaan en de bijbehorende tegemoetkoming te zien.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes

Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag indienen. De TVL wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden;
oktober 2020 – december 2020
januari 2021 – maart 2021
april 2021 – juni 2021

Om in aanmerking te komen voor de TVL heeft een bedrijf in 3 maanden minimaal € 3.000 aan vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij zijn SBI-code hoort.

Daarnaast heeft het bedrijf heeft minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020.

Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd en de grens voor omzetverlies in stappen. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. Het is, op het moment van schrijven, onzeker of dit gezien de huidige maatregelen daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Menu