Informatie opschorten betalen van belastingen

Via dit bericht informeren wij over het opschorten van het betalen van de belastingen en premies. In dit bericht vind je stapsgewijs de te nemen stappen en opties hieromtrent.

  1. Melding betalingsonmacht bij belastingen en premies. Voor rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen en stichtingen, hebben wij geadviseerd om de melding betalingsonmacht bij belastingen en premies in te vullen als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Hiermee voorkom je dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de belastingschuld van de rechtspersoon.

Er moet een formulier voor zowel belastingen als de premies worden ingevuld. Klik op onderstaande knop om direct het formulier melding betalingsonmacht bij belastingen en premies in te vullen.

Formulier melding betalingsonmacht

  1. Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. Dit heeft betrekking op de omzetbelasting en loonheffing van het lopende jaar. Daarnaast ook op opgelegde vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over 2019 of eerder. Je moet hiervoor apart een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

“Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.”

Bron: Kamerbrief d.d. 17-3-2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer

Het is momenteel nog onduidelijk vanuit de Belastingdienst hoe het uitstel ingediend moet worden en aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Zodra hieromtrent duidelijkheid is, volgt er verdere informatie.

  1. Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Je kan dit verzoek doorgeven aan het contactpersoon bij ROI financials.

  1. Tot slot, de belastingaangiftes zullen door ROI financials verzorgd blijven worden, conform overeenkomst. Er volgt de komende tijd geen boete bij het te laat of niet betalen van voornoemde belastingen. “Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.” Staat in de Kamerbrief d.d. 17-3-2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Zoals je van ROI financials kan verwachten, staan wij klaar om je waar nodig te ondersteunen en adviseren. Bij eventuele vragen staan we je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Team ROI financials

Menu