De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan vanaf dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 aangevraagd worden. Ondernemers die voor de TOGS (€4.000 regeling) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL.

Net zoals bij de TOGS is bij de TVL de SBI code van je bedrijf bepalend of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Daarnaast is de SBI code ook bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. Klik hier om naar het overzicht te gaan en de bijbehorende tegemoetkoming te zien.

Vastgestelde SBI codes

De aanvraag

Zoals bij de aanvraag van de TOGS  zal je aanvraag zelf moeten indienen. ROI financials zal ondersteunen bij het voorbereiden van de aanvraag. Onderstaande gegevens zijn nodig voor het aanvragen;

  • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD voor eenmanszaken.
  • KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
  • Je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heb je een eenmanszaak en heb je geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag je het privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit je onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat je bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming.
  • Als je omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als je de aangiften niet hebt, mag je ook een pdf of uitdraai van de omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.
  • Als je geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als je deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

Om je aanvraag te kunnen indienen moet er een omzetdalingspercentage berekend worden. Dit gaat op basis van de omzet 2e en 3e kwartaal 2019 te vergelijken met de omzet van 2e en 3ekwartaal 2020. Let wel, het omzet dalingspercentage moet minimaal 30% bedragen om in aanmerking te komen voor de TVL.

Klik hier om direct naar het aanvraag formulier te gaan.

Om de aanvraag te kunnen indienen is de omzetprognose van 2e en 3e kwartaal 2020, 1 april tot en met 30 september, nodig.

Mocht je ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van de omzet prognose, neem dan contact op met Simon Voorbergen via simon@roifinancials.nl .

Bestond je bedrijf nog niet op 1 juni 2019? De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bepaalt wanneer je als bedrijf gestart bent. Was je bedrijf op 1 juni 2019 nog niet ingeschreven, klik dan hier voor aanvullende informatie.

De eindafrekening

Na het aanvragen ontvang je een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 moet het werkelijk omzetverlies gemeld zijn. Hierna volgt binnen 16 weken een bericht over het definitieve bedrag waar je recht op heb. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000,-.

Tot slot

Zoals bij eerdere startmomenten van aanvraag van ondersteunende maatregelen kan het de eerste momenten erg druk zijn, houdt hier rekening mee. Daaropvolgend is het raadzaam, wanneer de liquiditeit het toe laat, om de prognose zo realistisch mogelijk op te stellen, zodat de kans op terugbetalen verkleind wordt.

Zoals je van ons gewend bent zullen wij ondersteunen bij het voorbereiden van de aanvraag. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan staan we je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Team ROI financials

Menu