Op 20 mei jl. is het Noodpakket 2.0 gepresenteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Sindsdien zijn er verschillende wijzigingen geweest op hetgeen gepresenteerd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen en updates;

Tegemoetkoming Vaste Lasten
Wij ontvangen veel vragen over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Gisterenavond, maandag 8 juni, is er een update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geplaatst.

  • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan de TVL op z’n vroegst eind juni aangevraagd worden. De openstelling van deze regeling is hiermee verschoven van medio juni naar eind juni.
  • Het maximale bedrag is van € 20.000 naar € 50.000 gestegen. De uiteindelijke tegemoetkoming is gebaseerd hoogte van de omzetdaling en het deel van de vaste lasten dat je bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector bepaald door de RVO.
  • De periode waarin de TVL geldt is verlengd naar 31 oktober 2020. In eerste instantie was de looptijd van 1 juni tot 31 augustus.

Zodra er meer bekend is over de inhoud en daadwerkelijke hoogte van de TVL wordt je hierover bericht door ROI financials.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0
In de berichtgeving op 20 mei van het Ministerie over NOW 2.0 is genoemd dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet mee tellen bij het vaststellen van de daadwerkelijke omzetdaling. Met deze subsidies wordt de TOGS (€ 4.000 regeling) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld. ROI financials houdt hier uiteraard rekening mee bij het benaderen van de eindafrekening van de NOW 1.0.

Op dit moment is nog niet duidelijk of de aanvraag van de NOW 2.0 hetzelfde zal verlopen als bij de NOW 1.0. Vooralsnog is de streefdatum voor het aanvraag nog steeds 6 juli aanstaande.

Zodra er meer bekend is over de aanvraag van de NOW 2.0 wordt je hierover bericht door ROI financials.

Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers 2.0
De TOZO is in het Noodpakket 2.0 aangepast. Het verschil tussen TOZO 1.0 en TOZO 2.0 is dat voor TOZO 2.0 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij TOZO 1 was dat niet het geval.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op TOZO 2.0 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud TOZO 2.0 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je een TOZO 1.0 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kan je een TOZO 2.0 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als uw TOZO 1.0 uitkering nog tot en met juli loopt is een TOZO 2.0 uitkering  alleen mogelijk voor de maand augustus.

TOZO 2.0 kan je vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij je woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Je kan met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken

Zoals je van ROI financials kan verwachten, staan wij klaar om je waar nodig te ondersteunen en adviseren. Bij eventuele vragen staan we je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Team ROI financials

Menu